Demografisten ryhmien merkitys markkinoinnissa on laskenut. Mielenkiinnon aiheet, arvot ja asenteet kuitenkin yhdistävät ja muodostavat ihmisistä ryhmiä.  Sisältömarkkinointi tavoittaa eri aiheista kiinnostuneita ihmisiä ikään ja asuinpaikkaan katsomatta.
 
TNS Gallupilla on Suomen laajin tietopankki suomalaisista postinumeron tarkkuudella ja juuri nyt heitä kiinnostavista aiheista. 2007 perustettu Zipipop Freud on Suomen ensimmäinen sosiaalisen median viestintätoimisto, joka on tiivistänyt 8 vuoden kokemuksen sisällöistä ja sosiaalisesta mediasta helposti toistettavaksi toimintamalliksi.
 
 
Koulutus vastaa kysymyksiin:

 • Sisältömarkkinointia pitäisi tehdä, mutta miksi?
 • Kenelle sisältöä kannattaisi suunnata, jotta se edistää liiketoimintaa?
 • Millaista sisältöä kannattaisi luoda, jotta se kiinnostaisi kohderyhmiä, resonoisi heidän arjessaan ja työssään sekä olisi ajankohtaista ja relevanttia?
 • Millaisissa kanavissa sisältöä pitäisi jakaa (sosiaalinen media, omat sivustot), jotta se tavoittaisi juuri halutun kohderyhmän - mitä kanavia eri kohderyhmät seuraavat?

Koulutuksen agenda:

 • Kenelle sisältöä kannattaa tehdä
 • Kuinka sitoa sisältömarkkinointi liiketoiminnan tavoitteisiin
 • Kuinka löytää tuotteista tai palveluista kiinnostuneet kohderyhmät
 • Millaista sisältöä kannattaa tehdä
 • Näkökulman muuttaminen yrityksestä ihmiseen - mikä kohderyhmää kiinnostaa
 • Millaiset aiheet suomalaisia kiinnostavat juuri nyt
 • Missä sisältöä kannattaa jakaa
 • Kuinka valita kanavat, joita haluttu kohderyhmä seuraa
 • Kuinka jakaa sisältöä eri kanavissa niin, että se tuottaa tuloksia
 • Kuinka asettaa tavoitteita ja mitata tuloksia
 • käytännön malli tavoitteiden asettamiseksi ja mittaamiseksi 

Mitä saat itsellesi ja organisaatiollesi:
Sisältömarkkinointi on entistä käytetympi tapa markkinoida, mutta liian usein sitä tehdään ns. näppituntumalla. TNS Gallupin erittäin laaja tietopankki suomalaisten kiinnostuksen kohteista, brändiasenteista, arvoista ja käyttäytymisestä perustaa sisällön tekemisen tutkimukseen. Zipipop Freudin ymmärrettävillä käytännön malleilla sisältömarkkinoinnin tekijä voi tehdä käytännön työtä itse omassa organisaatiossaan.

Koulutuksen hinta: 450 € + alv (laskutetaan osanottajilta erikseen)
 
Yrityskohtainen koulutus
Koulutuksen voi tilata myös yrityskohtaisesti. Koulutuksen runko on sama, mutta tutkimussisältö räätälöidään erikseen yrityksen tarpeisiin.
Hinta: 3 800 € + alv